Natuurgebied

Älvravinerna

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Älvravinerna är en grön lunga mitt Borlänge. Här finns plats för rekreation och fina naturupplevelser. Området sträcker sig mellan Bullerforsen och Domnarvsbron och täcks av lummig lövskog med rikt växt och djurliv. Längs stränderna runt reservatet går promenadstråket Älvrundan.

En lummig grönska
Skogen i Älvravinerna domineras av lövträd. De vanligaste träden är björk, asp, gråal, sälg och rönn, men även hägg, druvfläder, alm, lönn och mandelpil förekommer. Örtfloran får mest ljus på våren innan löven har slagit ut och då täcks marken av vitsippor och liljekonvalj.

Har du sett kungsfiskaren?
Lövskogen har ett rikt fågelliv med arter som mindre hackspett, kattuggla, stenknäck och kungsfiskare. Den lilla turkosfärgade kungsfiskaren kan vara svår att få syn på men uppehåller sig regelbundet i området och kan ses fiska från trädgrenar över vattnet.

Populärt strövområde
Älvrundan är ett populärt promenadstråk runt älvens stränder som används flitigt av skolor och motionärer. Vid gammelgården har ravinerna inhägnats och kommunens kor betar marken för att bevara den gamla hagmarken.

Activiteiten en faciliteiten

  • Recreatie gebied Recreatie gebied
  • Natuurgebied Natuurgebied

Toegankelijkheid

  • Nabij parkeerplaats Nabij parkeerplaats
  • Nabij openbaar vervoer Nabij openbaar vervoer
  • Kinderwagen toegankelijk Kinderwagen toegankelijk

Parkeren

Parkeringar finns vid Gammelgården och vid brofästet på östra sidan av Domnarvsbron (Erlandsforsgatan) samt vid Bullerforsens kraftstation.

Communicatie

Buss 2 från centrum mot Borlänge sjukhus hållplats Gammelgården

Contact

E-mailadres

Jakob Wallin

[email protected]

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers of aan de verantwoordelijke manager.

Beoordelingen