Rezerwat przyrody

Älvravinerna

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Älvravinerna är en grön lunga mitt Borlänge. Här finns plats för rekreation och fina naturupplevelser. Området sträcker sig mellan Bullerforsen och Domnarvsbron och täcks av lummig lövskog med rikt växt och djurliv. Längs stränderna runt reservatet går promenadstråket Älvrundan.

En lummig grönska
Skogen i Älvravinerna domineras av lövträd. De vanligaste träden är björk, asp, gråal, sälg och rönn, men även hägg, druvfläder, alm, lönn och mandelpil förekommer. Örtfloran får mest ljus på våren innan löven har slagit ut och då täcks marken av vitsippor och liljekonvalj.

Har du sett kungsfiskaren?
Lövskogen har ett rikt fågelliv med arter som mindre hackspett, kattuggla, stenknäck och kungsfiskare. Den lilla turkosfärgade kungsfiskaren kan vara svår att få syn på men uppehåller sig regelbundet i området och kan ses fiska från trädgrenar över vattnet.

Populärt strövområde
Älvrundan är ett populärt promenadstråk runt älvens stränder som används flitigt av skolor och motionärer. Vid gammelgården har ravinerna inhägnats och kommunens kor betar marken för att bevara den gamla hagmarken.

Działania i udogodnienia

  • Teren rekreacyjny Teren rekreacyjny
  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Dostępność

  • Blisko parkingu Blisko parkingu
  • Blisko transportu publicznego Blisko transportu publicznego
  • Dostęp dla wózków dziecięcych Dostęp dla wózków dziecięcych

Parking

Parkeringar finns vid Gammelgården och vid brofästet på östra sidan av Domnarvsbron (Erlandsforsgatan) samt vid Bullerforsens kraftstation.

Komunikacja

Buss 2 från centrum mot Borlänge sjukhus hållplats Gammelgården

Kontakt

Adres e-mail

Jakob Wallin

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadawaj pytania innym użytkownikom Naturkartan lub kierownikowi odpowiedzialnemu.

Opinie