Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Fotos

Biosfärområde Blekinge Arkipelag är utsett av FN-organet UNESCO för att bevara våra höga natur- och kulturvärden också till kommande generationer. Namnet Biosfärområde Blekinge Arkipelag benämner både området - vår kust och skärgård - men också föreningen som bildats för att förvalta det.

Den ideella föreningen engagerar sig i projekt som syftar till hållbar utveckling. Genom att vara en arena, en drivkraft och medlare kan Blekinge Arkipelag delta i och inspirera till lokala lösningar på viktiga miljö- och samhällsutmaningar, både regionalt och globalt. Genom en balanserad utveckling med hänsyn till människa och natur, ekonomi och ekologi, nyttjande och bevarande kan biosfärområdet bli ett föregångsexempel att lära av för att åstadkomma en nödvändig samhällsomvandling.

Genom att uppleva och färdas genom Blekinges skärgård på ett hållbart sätt finns förutsättningar för livskraft, hälsa och en hållbar besöksnäring i biosfärområdet. Samtidigt skapas en tätare relation mellan människa och natur samt mellan blekingebor och vårt kulturarv – det bidrar till ett mer respektfullt förhållningssätt gentemot kulturlämningar, djur och natur. Välkommen till Blekinge Arkipelag!

Läs mer på blekingearkipelag.se och följ biosfärarbetet på Facebook eller Instagram.

bi•o•sfär

Biosfär är summan av jordens alla ekosystem. Begreppet syftar på det tunna skikt som finns kring jordklotet och som hyser biologiskt liv.

ar•ki•pe•lag

En ögrupp, dvs. ett antal öar som ligger nära varandra. Om antalet öar är betydande kan termen arkipelag användas. En skärgård är en kustnära arkipelag som domineras av smärre öar.

Contact

Adres

Blekinge Arkipelag Kurpromenaden 4 372 36 Ronneby

E-mailadres

Team ARK56

team@ark56.se

ARK56

ARK56

Open dit in de app