Rezerwat Biosfery Archipelagu Blekinge

Zdjęcia

Rezerwat Biosfery Archipelagu Blekinge został utworzony przez organ ONZ, UNESCO, w celu zachowania wysokich walorów przyrodniczych i kulturowych tego miejsca również dla przyszłych pokoleń. Nazwa Rezerwat Biosfery Archipelagu Blekinge odnosi się zarówno do tego obszaru – naszego wybrzeża i archipelagu – jak i do stowarzyszenia, które zostało powołane, by nim zarządzać.

Jest to organizacja non-profit, która angażuje się w projekty wspierające zrównoważony rozwój. Stowarzyszenie Archipelag Blekinge, jako pośrednik w tych projektach, ich arena i siła napędowa, może inspirować do poszukiwania lokalnych rozwiązań istotnych wyzwań środowiskowych i społecznych – zarówno w wymiarze regionalnym, jak i globalnym – oraz uczestniczyć w ich wdrażaniu. Poprzez rozwój zapewniający równowagę między człowiekiem a przyrodą, gospodarką a ekologią oraz wykorzystaniem a utrzymaniem rezerwat biosfery może stanowić wzór do naśladowania w kwestii osiągania koniecznych przekształceń społecznych. Odkrywanie i przemierzanie archipelagu Blekinge zgodnie z zasadami ekorozwoju przyczynia się do budowania witalności, zdrowia i odpowiedzialnej turystyki w rezerwacie biosfery. Jednocześnie dochodzi do zacieśnienia relacji pomiędzy człowiekiem a naturą oraz między mieszkańcami Blekinge a naszym dziedzictwem kulturowym, dzięki czemu z większym szacunkiem podchodzi się do pozostałości historycznych, zwierząt i przyrody. Zapraszamy do zwiedzania archipelagu Blekinge!

Śledź stowarzyszenie na Facebooku lub Instagramie.

bio•sfe•ra

Biosfera to suma wszystkich ekosystemów na Ziemi. Określenie to dotyczy cienkiej warstwy otaczającej kulę ziemską, w której występuje życie biologiczne.

ar•chi•pe•lag

Grupa wysp, tzn. zbiór wysp położonych blisko siebie. W przypadku znacznej liczby wysp można użyć terminu „archipelag”. Archipelag szkierowy to archipelag przybrzeżny, w którym dominują niewielkie wysepki.

Kontakt

Adres

Blekinge Arkipelag Kurpromenaden 4 372 36 Ronneby

Adres e-mail

Team ARK56

team@ark56.se

ARK56

ARK56

Otwórz to w aplikacji