20 naturreservat i Motala kommun

Kuvat

I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten.

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog.

Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som gäller i just det området. Naturreservat som skyddsinstrument är därför flexibelt. Genom miljöbalken och de ersättningar som utgår till markägare har naturreservat med föreskrifter mot markanvändning ett starkt skydd för de naturmiljöer som berörs

Motala kommun förvaltar de två tätortsnära naturreservaten Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan. De övriga förvaltas av länsstyrelsen. Läs mer om naturreservaten i den särskilt framtagna besöksguiden för kommunens naturreservat som togs fram 2015. I besöksguiden presenteras varje naturreservat kortfattat vad gäller naturtyp, serviceinformation och vägbeskrivning. Besökguiden finns både som pdf och i tryckt format Motala kommunhus på Drottninggatan 2 i Motala.

Ota yhteyttä

Osoite

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Sähköpostiosoite

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Avaa tämä sovelluksessa