Luonnonsuojelualue

Östra Tångarne

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

The nature reserve is located west of Diö on the way out to Höö and consists of land, mud, a long shoreline and part of Lake Möckeln. The lake's water level changes, which means that many rare plants and animals find their habitat here.

In the coastal forest towards Möckeln, there is plenty of rotting wood because the water level difference is 1.5 meters between high and low tide. In the flood zone you can see the rare and endangered hairy moss. Here, dense, dark spruce plantations have been removed to allow a new generation of deciduous trees to establish themselves. Therefore, the pastures are a mixture of open and slightly more closed areas with deciduous trees and shrubs such as oak, linden, maple and hazel. The mixture in the grazing area is important for several smaller butterfly species.

Read more about plants and animals in the reserve and the local regulations on the County Administrative Board's website via the link below.

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

 • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Faktat

Skyddsår: 2015

Areal: 216,2 Ha

Karaktär: Blandskog, lövskog och betesmark

Kommun: Älmhult

Ägare: Staten/Naturvårdsverket och enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Asetukset

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor och lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke­fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på väg och iordningställd parkeringsplats,
 6. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats,
 7. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitset konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande,
 8. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet utan Länsstyrelsens godkännande,
 9. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats,
 10. inom vattenområde starta eller landa med luftfarkost,
 11. ta in eller använda vattenskoter.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoite

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa