Luonnonsuojelualue

Hökesån-Hallebo

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Hökesån är ett värdefullt vattendrag mellan Hökesjön och Vättern. Längs vattendraget finns flera reservat som bildats vid olika tidpunkter. Några av dem är svåra att nå, men just Hökesån-Hallebo är lätt att komma till eftersom det ligger nära Habo. På flera platser korsar ett motionsspår reservatet.

På Länsstyrelsens webplats hittar du mer information om Hökesån-Hallebo naturreservat.

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

  • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Faktat

Beslutsår: 2022

Storlek: 49 hektar, varav 2,5 hektar vatten

Naturtyp: Vattendrag, lövsumpskog, lövskog, barrskog och våtmark.

Kommun: Habo

Läge: Längs med Hökesån från Habo samhälle till Habo kvarn

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Anordningar: Reservatet är alldeles nytt och har ännu varken informationsskyltar eller gränsmarkering.

Reittiohjeet

Vägbeskrivning:

Hökesån-Hallebo ligger sydväst om tätorten Habo och börjar söder om Bränningeleden.

Koordinater (där den norra informationsskylten kommer att stå):

N 57° 54' 24.07", E 14° 3' 45.78"57.90669, 14.06272

Koordinater (där den södra informationsskylten kommer att stå):

N 57° 53' 11.31", E 14° 2' 57.29"57.88648, 14.04925

Asetukset

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Hökesån-Hallebo, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  • gräva upp växter
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar. Undantag för:plockning av matsvampinsamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält.
  • plockning av matsvamp
  • insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
  • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoite

jonkoping@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa