Nässeldalsrundan

Difficulty: Blue - medium
To do:
  • Hiking
Accessibility:
  • Near parking
Length: 5.8 km
Vegetation:

Skog med smal stig, kuperad terräng.

Parking:

Parkering söder om Dammstakärret, i närheten av Broknäs gård.

Directions:

Bil: Från Stockholm väg 274, sväng höger till Pålsundsvägen, skyltat mot Bogesundslandet. Följ Pålsundsvägen 3,5 km tills skylning mot Broknäs gård. Sväng vänster och kör drygt 2 km, förbi gården, tills du når den lilla parkeringen söder om Dammstakärret där Nässeldalsrundan startar. Närmsta busshållplats är Ekevägen.