Nature reserve

Nymoran

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Here primary forest alternates with beautiful, valuable wetlands. Through the nature reserve flows Gargån stream and in the southern part there are three small lakes. A ridge, consisting of glacial alluvium, runs through the area. The nature reserve Nymoran is 5 square kilometres in size.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

​Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2016

Storlek: 5,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv.

Communications

Nymoran lies about 45 kilometres south of Arjeplog. The most suitable way to the reserve from the public road is from the south, via Slagnäs and Nyliden.

Directions

Naturreservatet ligger cirka 45 kilometer söder om Arjeplog och lämpligaste vägen till reservatet från allmän väg är söderifrån, via Slagnäs och Nyliden.

Regulations

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Contact

Email address

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app