Naturreservat Lundsbo bokskog

To do:
  • Recreation area
  • Nature reserve
Directions:

Från Värnamo kör väg 27 mot Karlskrona. Sväng från väg 27 in på Gällarydsvägen. Precis efter samhället Bor sväng första grusvägen vänster (finns en diskret liten träskylt med text Lundsbo). Fortsätt 550 m, följ vägen som svänger svagt till vänster i 400 m och sedan höger. Fortsätt 400 m rakt fram och ta en sista sväng vänster. I slutet av vägen ligger torpstugan.

Contact us

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun
Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo
Telefon 0370-37 70 00
www.varnamo.se