Shelter

Vindskydd, Kolarmora

Shelter

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Related events

Activities And Facilities

  • Firesite Firesite
  • Information Information
  • Rest area Rest area
  • Shelter Shelter

Communications

En busshållplats, Kasbol, finns där Upplandsleden korsar väg 661. Härifrån är det 3,5 km vandring längs leden fram till etappstarten vid Kolarmoraån.

Contact

Email address

Upplandsstiftelsen

[email protected]

Organization logotype

Upplandsstiftelsen

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews