Images

Eggeby Fornpark – vackert naturområde med rik historia där dovhjortar strövar fritt!

I Eggeby Fornpark kan du lära dig mer om Väsbys kulturhistoria! Det finns informationsskyltar vid fornlämningar som ligger längs Brunnby Vikspåret. Förhoppningsvis får du också se någon av de cirka 30 dovhjortar som bor i hägnet. De hjälper kommunen att hålla landskapet öppet genom att beta i naturen. Vid hjortarnas foderplats har du störst chans att se dem.

Utmed slingan finns också en eldplats där du kan stanna och grilla eller äta din matsäck.

Området är ett vilthägn med ett två meter högst staket. Det nås via någon av entréerna som är utmärkta på kartan. Parkering finns vid Vikskolan och Wäsby Golf.

Tänk på detta när du är i parken:

• att visa djur och natur hänsyn och omtanke.

• att koppla hundar för att inte stressa hjortar och andra djur.

• att inga motorfordon ska framföras i parken.

• att gärna elda och grilla, men bara på anvisad plats.

• att kontrollera extra noga att grindar går i lås när du går in och ut.

Läs mer om parken i den bifogade besöksguiden.

Contact

Address

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

Email address

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app