Fällning av riskträd i Tomtaklintskogen

Images

  • Photo: Trosa kommun

I våra fantastiska skogar myllrar det av liv i form av växter, insekter och djur. Här finns även granbarkborren, en liten skalbagge som angriper och dödar stora friska granar.

I de kommunala naturreservaten styrs åtgärderna utav de föreskrifter som finns för reservatets skötsel. I en del områden längs uppmarkerade leder fälls angripna riskträd, men i de större delarna av naturreservaten får träden stå kvar tills de faller av sig själva. Alla de riskträd som fälls får ligga kvar i skogen för att gynna den biologiska mångfalden. Döda träd är viktiga för en mängd arter och även som kvarliggande död ved har de ett stort värde för djur- och växtlivet i skogen.

I föreskrifterna för naturreservaten finns förbud mot att avverka träd, men föreskrifterna får inte hindra åtgärder som krävs för att uppnå reservatens syften. De kommunala naturreservaten har både naturvård och friluftsliv som syfte och genom att fälla riskträd i anslutning till uppmarkerade leder så kan reservatets naturvårds- och friluftssyften kombineras. Fällningarna utförs av Skogsstyrelsen och med godkännande av Länsstyrelsen.

Var alltid uppmärksamt när du vistas i skogen, särskilt vid:

  • Hård vind
  • Kraftig nederbörd
  • Snösmältning

Categories

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Email address

Trosa kommuns turistcenter

info@trosa.com

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app