Hiking

Stigar och leder i Häringe-Hammersta

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 15.1 km

Actions

Description

I Häringe är lederna tydliga och används bland annat för ridning. Vissa vägar är anlagda och används flitigt av traktorer för skötseln av området. En tur längs vandringslederna runt Häringe, från hållplatsen Häringe grindar eller en av parkeringsplatserna, tar några timmar och kantas av fina grillplatser, rastplatser och en och annan skärgårdsmaja.

Hammersta är ett klassiskt hagmarksområde och längs många av stigarna växer gamla ekar. Vissa områden är fuktiga och omgärdade av alar och bokar.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews