Hiking

Långbroleden

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 3.6 km

Actions

Description

Du kan enkelt ta dig in i reservatet genom att från Fornboda följa Långbroleden som löper tvärs igenom åker och betesmarker, och fortsätter ner till sjön Snuggan i Södra Törnskogens naturreservat.

Långbroleden, en mycket gammal färdväg vars hålvägar och vägbankar antyder att den funnits i mer än 1000 år, löper genom skogen. Här finns också en av de postvägar som inrättades av drottning Kristina på 1600-talet.

I anslutning till Långbroleden finns såväl stensättningar och rösen från bronsåldern, som husgrunder och odlingsmark som hört till de torp som tidigare legat i området.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Contact

Address

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

Email address

Henrik de Joussineau

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews