Hiking

Gröna spåret

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 10.0 km

Actions

Description

Gröna spåret är en klassisk vandringsled som sträcker sig 10 km från Hellasgården i Nackareservatet in i i växlingsrik Erstaviksnatur till Solsidan i Saltsjöbaden. Kuperat i väst - passa på att rasta på höjden! Låglänt och frodigt i öst - du går genom ett månghundraårigt odlingslandskap. Tydliga gröna prickar på träd visar vägen.

Erstaviksmarkerna är ingen "tillrättalagd" natur, och just det har sin tjusning. Du tar dig fram på eget ansvar. Var aktsam i naturen och ta med dig det skräp som uppstår! Nacka kommun svarar för märkning och skötsel.

Activities And Facilities

  • Biking Biking
  • Hiking Hiking
  • Running Running

Directions

Till Hellasgården, vid Ältavägen, är det lätt att komma med buss. Där finns också en stor parkeringsplats. Om du vill ta leden i andra riktningen kan du utgå från Solsidans station (Saltsjöbanan), följa Erstaviks kvarnväg till dess slut och sedan fortsätta på gång- och cykelvägen in i skogen. Det går också att komma på leden på andra ställen, t.ex. via Erstaviksvägen från Östervik-Drevinge.

Contact

Email address

Lindgren Sofia

sofia.lindgren@nacka.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Nackas Naturkarta

Nackas Naturkarta

Open this in the app