Malingsbo-Klotenleden

Current

Det pågår ett arbete med att rusta upp leden, samt iordningställa ny ledsträckning Björsjö - Malingsbo.

Difficulty: Blue - medium
To do:
  • Hiking
  • Quiet places
Accessibility:
  • Near parking
Facilities:
  • Circular trail
  • Quiet places
Length: 45.0 km
Surface:

Omväxlande underlag - stigar och grusvägar.

Hills:

Leden passerar på flera ställen högre punkter med fin utsikt.

Vegetation:

Skogsmark.

Parking:

Lämpliga startplatser: Malingsbo, Kloten, Nyfors eller Björsjö.

Contact us

Siw Östlund

Want to go
Been there
Comment
  • olle

    Sprang etappen Kloten-Malingsbo. Bortsett från några sparade tussar kring tjärnar och Djurlångsån så var det i stort sett uteslutande kalhyggen och plantage.

    6 months