Fiske i Skåne

Images

  • Fisket i Skåne bjuder på många möjligheter
    Fisket i Skåne bjuder på många möjligheter

Fritidsfisket i Skåne karaktäriseras av ett mycket stort och brett utbud av fiskemöjligheter i både hav, vattendrag och sjöar.

Länsstyrelsen Skåne har som mål att genom olika fiskevårdsåtgärder stärka fiskbestånden, implementera förändringar av de regler som gäller för hur fisket skabedrivas, stödjade viktiga vattenområden som finns kvar och attutvecklafisket inom turistsektorn.

Källa: Länsstyrelsen Skåne

Categories

  • To do To do
  • Fishing Fishing
  • Recreational Recreational

Contact

Email address

Destination Rönne å och Ringsjön

[email protected]