Korskällan, gränsmärke eller pilgrimskors?

Images

  • Dalarnas hembygdsbok 1958
    Dalarnas hembygdsbok 1958

I Dalarnas hembygdsbok från 1958 kan man läsa hur Helge Lindberg, fil.lic. och antikvarie vid Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala undersöker Korskällans historiska ålder, funktion mm

Contact

Email address

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app