Nature reserve

Ycke urskog

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Naturreservatet ligger väster om Ulrika, i södra delen av kommunen. Här finns en av länets få urskogsrester, väl värd ett besök. Här har man hittat träd som grodde i slutet av 1500-talet! I området kan du vandra bland grova gammelgranar och vridna furor, torrakor, mossklädda block och lågor.

Till reservatet finns två parkeringar. Den östra parkeringen är den största och har plats för 20-tal bilar. Vid denna parkering finns vindskydd med två eldstäder och flera fikabord samt ett dass. Här ligger även en så kallad kolugn, en modernare form av kolmila som gjordes någon gång mellan de två världskrigen. Från parkeringen kan du gå Östgötaleden cirka 700 meter fram till reservatsleden urskogsslingan. Urskogsslingan är 600 meter lång och är markerad med blå reservatsstjärnor på orange botten. Slingan tar dig runt i en av de sista riktigt gamla skogarna som finns kvar i Östergötland.

Den mindre parkeringen i västra delen har endast plats för tre bilar men ligger bara 200 meter från urskogsslingan. Vid denna parkering finns ett fikabord och informationsskyltar.

Östgötaleden mellan Ulrika och Malexander passerar genom reservatet.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skydd: Naturreservat, Natura 2000 Yta: 67 hektar Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Directions

Kör länsväg 609 söderut från Vikingstad mot Nykil och Ulrika. Strax före Ulrika tar du höger in på länsväg 588 mot Boxholm och följ skyltarna mot naturreservatet.

Regulations

*Regler för besökare i Ycke naturreservat:

  • Du får inte köra motordrivet fordon.
  • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får bara göra upp eld på särskilt anordnad eldplats.
  • Du får inte ta ved, bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får plocka bär och matsvamp men du får inte plocka andra svampar, växter, mossor eller lavar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd.
  • Du får inte samla ryggradslösa djur.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Ycke naturreservat från 2010.

Contact

Address

Kontakta oss om du har frågor om något på Naturkartan Linköping.

Email address

Naturgruppen

+46 13 20 60 00

mosdriftsupport@linkoping.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Linköpings Naturkarta

Linköpings Naturkarta

Open this in the app