Nature reserve

Sturefors naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Naturreservatet är vackert beläget vid Sturefors slott och Ärlångens strand. I det strövvänliga området finns inbjudande ekhagmarker, öppna betesmarker och slutna ädellövskogar. Det anrika landskapet kring slottet är ett av länets viktigaste ekområden och livsmiljö för många sällsynta arter, bland annat läderbagge och ekoxe.

Reservatets entré ligger längst norrut i området. Här finns en mindre parkeringsplats och en informationstavla. Någon markerad vandringsled finns inte men du är välkommen att ströva i området på egen hand.

Sommartid betas markerna av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att inte gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva. Tänk på att stänga grindar efter dig.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skydd: Naturreservat, Natura 2000
Yta: 129 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Directions

Kör länsväg 713 söderut från Hackefors mot Landeryd och Slattefors. Sväng höger mot Sturefors slott tre kilometer efter Landeryds kyrka. Reservatsentrén hittar du vänster om vägen direkt efter bron över Stångåns utlopp ur Ärlången.

Regulations

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Contact

Address

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Email address

Naturgruppen

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews