Den fantastiska allemansrätten

Images

Allemansrätten innebär att alla som vill får njuta av den svenska naturen. Du får röra dig fritt i skog och mark och plocka blommor, bär och svamp. Du får promenera, ha en picknick, vandra och springa. Du får bada, paddla och cykla. Och åka skidor och skridskor. Du får rida, klättra i berg och skåda fågel. Du får slå upp ditt tält och tända en brasa. Allt det här får du i normalfallet göra utan att fråga markägaren eller någon annan om lov. Visst är det fantastiskt!

Men allemansrätten innebär inte att du får göra vad som helst. Det här brukar beskrivas med orden inte störa - inte förstöra och innebär att du måste visa hänsyn mot naturen och mot andra människor. Här ser du några exempel på saker du inte får göra:

  • Skräpa ner
  • Störa djur och människor
  • Hugga ved eller skada träd och buskar
  • Vara så nära någons hus att den som bor där kan störas
  • Skada marken, stigar eller vägar
  • Gå över en åker eller plantering med känsliga plantor
  • Elda direkt på en klippa eller när det är torrt och risk för skogsbrand
  • Stanna mer än något enstaka dygn på samma plats

På vissa platser kan det finnas undantag från allemansrätten. Det kan till exempel vara förbjudet att tälta eller göra upp eld i ett naturreservat. Och i ett fågelskyddsområde är det förbjudet att vara under vissa tider på året. Det kan även vara förbjudet att bada på vissa platser, till exempel vid slussar, broar och vattenkraftverk. Särskilda regler gäller också för fridlysta arter. Det är bland annat förbjudet att plocka orkidéer och flera andra växtarter. Det kan också vara förbjudet att elda under särskilt torra perioder.

Jakt och fiske ingår inte av allemansrätten utan regleras av andra bestämmelser. Det betyder bland annat att du alltid behöver ha någon form av tillstånd om du vill jaga eller fiska, till exempel ett fiskekort. Körning med bil eller andra motorfordon i naturen omfattas inte heller av allemansrätten. Det är alltså förbjudet att köra i naturen utanför vägar och parkeringsplatser.

Contact

Address

Kontakta oss om du har frågor om något på Naturkartan Linköping.

Email address

Naturgruppen

+46 13 20 60 00

mosdriftsupport@linkoping.se

Linköpings Naturkarta

Linköpings Naturkarta

Open this in the app