Quiet places

Musön island

Quiet places

 • County: Växjö
 • 6589.16 km away from you
0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

From the northernmost point of Hissö Island, you can reach the undisturbed island of Musön via a new pedestrian bridge. Just as its name, which means Mouse Island, suggests, this is a very small island. You can walk around it in less than twenty minutes. If you have brought a Swedish fika, you can enjoy nature's tranquility much longer. A perfect trip for forest baths close to lake Helgasjön. A shelter with fireplace is located on the southern part of the island. The trail passes beech, aspen and pine trees. Looking north, you can make out Ekön and Stora Björnön islands. Black-throated divers, ospreys and skylarks are often seen.

Activities And Facilities

 • Valuable nature Valuable nature
 • Quiet places Quiet places

Facts

Latest sound measurement 2020-05-11: Average values between 32-40 dB (A). A little wave, light breeze in the trees, some boats in the distance. Some tips during the visit: Stay offline - turn off the phone silently and be off when visiting the forest. Value the moment - release all everyday thoughts to be present here and now. Walk slowly - slow in and walk slower than normal on the path out here. Listen - nature is almost never completely silent, and its sound often has a restful effect. Smell and feel - each forest has its own scents, which change with the season and weather. Feel the rough bark or the soft moss.

Quiet locations in an area mean that the experience of desirable sounds strongly outweighs the impact of disturbing noise. In quiet places, at least 80 % of the visitors in an area after the visit should consider that they have experienced a good sound environment lower than 45 dB (A). Here one can be surrounded by nature's own sounds; such as the waves from the lake, a breeze in the foliage or bird song. There are several quiet places around Växjö town that are marked in the nature map. The city sounds are always present, but relatively quiet places are still close by. Wind strength, weather, season and time of day affect how the quiet places are experienced in the moment.

Directions

Musön ligger norr om Hissö och ingår i naturreservatet.

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkull fallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats
 6. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl. 00.00 och 05.00.
 7. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande
 9. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan Länsstyrelsens godkännande
 10. tälta annat än på anvisad och iordningsställd tältplats
 11. ankra eller förtöja husbåt
 12. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 13. förutom på hundbadplats medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 14. inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfarkost
 15. ta in eller använda vattenskoter (användning av vattenskoter är tillåten vid sjöräddning eller annat samhällsnyttigt ändamål)

Föreskrifterna hindrar inte:

 • Normalt underhåll och mindre förbättringar av vägområde. Träd som fallit eller grova grenar som kapats vid underhåll ska flyttas inom naturreservatet.
 • Åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Contact

Address

Telefon 0470-410 00

Email address

Kontaktcenter

info@vaxjo.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Växjö Naturkarta

Växjö Naturkarta

Open this in the app