Nature reserve

Helgö Nature Reserve

Nature reserve

 • Municipality: Växjö
 • 6586.7 km away from you
0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

On the biggest island in Lake Helgasjön, you'll find a nature reserve that’s perfect to explore by foot. Walk on the seven kilometre-long trail around Helgö Island, and you will see everything from beech forests and blueberry shrubs to spruce covered wild rosemary marches. Among the high points are the impressive Svens hallar flat rocks that offer a panoramic view of Lake Helgasjön. The walk can be shortened by half by taking the yellow-marked short-cut. East of the little bathing beach on the Ryssagropsviken inlet, there is also a pleasant strolling path that's accessible for wheelchairs and prams. After about 250 metres, the trail reaches a lovely rest area with grills. Birds in this reserve include black-throated divers, ospreys, hobbies, black woodpeckers, hawfinches and the mistle thrush. For more information about Helgö Island, see the link below. This nature reserve is administered by the County Administration of Kronoberg.

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking
 • Near toilet Near toilet
 • Stroller accessible Stroller accessible
 • Wheelchair accessible Wheelchair accessible

Facts

Skyddsår: 1996, utökning 2008

Areal: 372 ha varav 182 ha land

Karaktär: Bokskog, Blandskog, Strandmiljöer

Kommun: Växjö

Ägare: Staten/Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Directions

Helgö nås från Öjaby eller Växjö flygplats.

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada fast naturföremål eller ytbildning till exempel genom att gräva i mark, borra, måla, eller mejsla på berghällar och block
 2. byta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 3. plocka, gräva upp eller skada ris, örter, svampar, mossor eller lavar annat än bär och matsvamp för husbehov
 4. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn på land utanför befintliga vägar och parkeringsplatser
 6. tälta mer än en natt annat än på den rastplats som framgår av bifogad karta
 7. elda annat än på iordningställda och skyltade eldplatser
 8. sätta upp skylt, tavla, affisch eller liknande
 9. använda området för tävlings- övnings eller lägerverksamhet utan förvaltarens tillstånd.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Contact

Address

Telefon 0470-410 00

Email address

Kontaktcenter

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews