Nature reserve

Bokhultet Nature Reserve

Nature reserve

 • County: Växjö
 • 6591.86 km away from you
0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

The Bokhultet nature reserve offers beautiful walks and jogging. Its beech forest is the largest one in the county. Alder marsh, hayfields, lake shore, wetlands and pine swamp are all parts of this natural mosaic. Together with dead trees and rotting wood, this diversity of nature values is of international significance. You can find woodpecker, hawfinch and fly snapper as well as the violet-edged copper butterfly and the coral tooth fungus. This nature reserve is also visitor-friendly with walking trails and a bird tower. For more information about the Bokhultet nature reserve, see the links below.

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking
 • Near Public Transport Near Public Transport
 • Near toilet Near toilet
 • Stroller accessible Stroller accessible
 • Wheelchair accessible Wheelchair accessible

Facts

Skyddsår: 1993, utökat 2016

Areal: 463 ha land, 297 ha vatten

Karaktär: Bokskog, våtmark och betesmark

Kommun: Växjö

Ägare: Växjö kommun

Förvaltare: Växjö kommun

Directions

Bokhultet ligger knappt två kilometer sydväst om Växjö centrum.

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, hacka eller måla
 2. fälla, kapa, dra upp, plocka eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar, växter, svampar, mossor eller lavar (bär, örter och marklevande matsvamp får plockas för husbehov)
 3. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra djur utan godkännande från Reservatsförvaltaren
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats
 5. övernatta utan godkännande från Reservatsförvaltaren
 6. elda annat än på anvisad, iordningställd eldplats
 7. störa djurlivet genom till exempel närgånget uppträdande vid boplats
 8. framföra vattenskoter, svävare, vattenskidor, skärmflyg eller drönare
 9. 1 april till 31 juli vistas i de områden som på kartan markeras som fågelskyddsområde
 10. fiska med nät eller fasta redskap
 11. medföra okopplad hund med undantag för brukshundsklubbens övningsyta eller område som förvaltaren genom skyltning anvisat
 12. mer än ett dygn ankra, förtöja eller lägga upp båt (eller andra fartyg) på annan plats än vid av Växjö kommun anvisade bryggor
 13. efter år 2020 framföra båt med tvåtaktsmotor.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Contact

Address

Telefon 0470-410 00

Email address

Kontaktcenter

info@vaxjo.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Växjö Naturkarta

Växjö Naturkarta

Open this in the app