Att tälta ute i naturen

By Kungsbacka kommun 2021-07-07

Tack vare allemansrätten får du tälta ute i naturen något enstaka dygn. Tänk på att inte störa markägaren eller att skada naturen.

Välj att slå upp ditt tält på mark som är tålig och som inte är betesmark, åkrar eller odlingar. Tältplatsen får inte heller ligga nära någons hus.

I Naturreservat finns särskilda bestämmelser. De kan du läsa om på skylten som oftast sitter vid ingången till reservatet. Där brukar också finnas annan intressant information som berättar om områdets natur- och kulturvärden.

Contact us

Kungsbacka Direkt

Telefon: 0300-83 40 00