Nature reserve

Lugnets naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Lugnets naturreservat är ett naturskönt område och närmast skidstadion finner du ett småskaligt jordbrukslandskap. Här ser man tydliga spår av högsta kustlinjen. Skogsmarken domineras av torr och blockig tallskog, men det finns även inslag av blåbärsgranskog. Det finns fem berg i området och den största höjdskillnaden är 165 meter. I det här reservatet finner du både tallskog och lövträd. Det finns inte mycket vatten i området men några bäckar, dammar och en del myrmark kan du råka på.

Här finns åtta mil markerad vandringsled och tolv mil motionsspår/skidspår. De senaste åren har ett flertal cykelleder för mountainbike tillkommit.

I reservatet finns det gott om skid- och motionsspår, vandringsstigar och pulkabackar. Det finns även leder för ridning, cykling och skoteråkning. I området finns det ett flertal grillplatser, slogbodar, värmestugor och andra rastställen.

Genom århundraden har bönder odlat upp jorden här. Flera odlingsrösen och stenmurar ligger kvar än idag. Det bedrivs aktiv landskapsvård för att detta kulturlandskap ska bevaras.

Activities And Facilities

 • Recreation area Recreation area
 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking
 • Near Public Transport Near Public Transport
 • Near toilet Near toilet
 • Stroller accessible Stroller accessible

Facts

Bildades: 1980

Storlek: 800 ha

Kommun: Falun

Förvaltare: Falu kommun

Directions

Regulations

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • göra åverkan på mark, träd och buskar eller på geologiska naturföremål
 • använda motordrivet fordon annan än på upplåtna vägar, undantag gäller för skötsel av mark eller anläggningar samt för körning på snötäckt mark med snöskoter längs markerad skoterled
 • parkera motorfordon eller uppställa husvagn på annan än härför anvisad plats
 • rida i markerade motionsspår, skidspår eller stigar (förvaltaren ombesörjer att all skidspårsmarkering endast är uppsatt under skidsäsong)
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • medföra lös hund samt
 • beträda avlysta skidspår

Contact

Email address

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app