• Naturvård utmed Kairospåret mellan Njurstatorp och Båtbyggartorp

  3. Mai

  I början på maj kommer en större skötselinsats påbörjas i skogsområdet med ung tallskog utmed Kairospåret mellan Njurstatorp och Båtbyggartorp. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller. Arbetet kommer att pågå under maj. Om du kan, välj ett annat område för rekreation. Syftet med insatserna är att ge områdets tallar mer ljus och plats samt bättre förutsättningar åt områdets lövträd för att utveckla en blandskog med mer mångfald. Under sköts...

 • Avverkningsområdet utvecklas till blommande gräsmark och blandskog

  27. Apr

  Nu påbörjar vi utvecklingen av naturen i och utanför avverkningsområdet i Runby! Delen utmed Runbyspåret kommer att återställas till åkermark med blommande växlighet. Delen mot kraftledningsgatan kommer att utvecklas till en blandskog. Skogar med en blandning av barr och lövträd är mer motståndskraftiga mot olika typer av störningar som till exempel torka, vind, brand och angrepp från skadeinsekter. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller....

 • Fågelinfluensa har upptäckts i Stockholmsområdet

  14. Apr

  Just nu pågår ett av de hittills största utbrotten av fågelinfluensa i Sverige. I Stockholmsområdet har smittan upptäckts bland annat på en berguv och flera knölsvanar. Ett utbrott har också konstaterats i en tamfågelbesättning på Ekerö. Risken att fågelinfluensaviruset H5N8 kan orsaka smitta hos människor anses låg. Trots att omfattande utbrott bland fåglar har rapporterats från ett flertal länder under de senaste åren har det bara rapporterats enstaka fall hos människor....

 • Discgolfbanan i Smedby har flyttats

  11. Dez

  Den befintliga 9-hålsbanan i Smedby har flyttats med anledning av att nya fornfynd har hittats i området. Discgolfbanan i Smedby är mycket populär och har dagligen besök av spelare. Det stora antalet spelare har dock inneburit en risk för att fornlämningar ska påverkas och förstöras. Banan planerades och anlades utifrån då kända fornlämningar, men efter en ny inventering under hösten 2020 har det visat sig att det finns fler fornlämningar än vad som tidigare var känt. Inte...

 • Nya besöksskyltar om Runsahalvön

  30. Okt

  Under hösten har vi satt upp flera besöksskyltar för att du lättare ska kunna hitta naturreservat, badplatser, grillplatser, vandringsleder, motionsspår och andra upplevelser i den vackra naturen på Runsahalvön. Välkommen till Runsahalvön!

 • Törnskogens sagostig är nu öppen för besökare

  9. Jun

  Törnskogens sagostig är nu öppen igen för besökare! Vildbiet Bibbi och fladdermusen Fladde bor i en tall med röd dörr i Törnskogen. Idag leker de kurragömma med sin kompis Rävis. Det är en riktig lurifax som är jättebra på att gömma sig. Vill du hjälpa Bibbi och Fladde att hitta Rävis? Sagostigen är 900 m lång och består av 10 stationer med skyltar. Följ markeringarna och stanna vid skyltarna. Sagostigen är en naturstig och lämpar sig inte för barnvagnar eller rullstolar. ...

 • Törnskogens sagostig är fortfarande tillfälligt stängd för underhåll

  30. Apr

  I nuläget är Törnskogens sagostig stängd för underhåll. Skulpturer och byggnationer i trä kommer oljas in här i början av maj och sedan kommer skyltarna att monteras i mitten av maj. Vi kommer publicera information här på Naturkartan när stigen är öppen igen.

 • Var uppmärksam och aktsam när du vistas i kommunens natur och parker

  3. Apr

  Flera träd har fallit och skadats av de hårda vindarna det senaste dygnet. Var därför uppmärksam och aktsam och håll avstånd till vindfällda och delvis vindfällda träd samt hängande grenar när du rör dig i kommunens natur och parker. Att gå i närheten av skadade och nedblåsta träd kan innebära livsfara.

 • Grinden vid Vik-skolan/Unungegränd till Eggeby fornpark är tillsvidare stängd för reparation

  3. Apr

  Grinden skadades av träd som föll för gårdagens hårda vindar och behöver repareras. Om du ska besöka fornparken och Vik-spåret välj då den närliggande grinden vid bågskyttebanan. Var uppmärksam, aktsam och håll avstånd till vindfällda och delvis vindfällda träd samt hängande grenar när du rör dig i kommunens natur och parker. Att gå i närheten av skadade och nedblåsta träd kan innebära livsfara.

 • Walkingturer i Stockholms gröna kilar under hösten 2019

  14. Aug

  Följ med på en Walkingtur i Stockholms gröna kilar under hösten 2019! Turerna innehåller mjuka energirörelser, lätt funktionell träning, balansövningar som stimulerar hjärnan och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Vi vill att Du skall upptäcka de gröna kilarna och komma till nya platser i ett trevligt sammanhang samt lära dig nya saker om din hälsa och naturen på ett kravlöst sätt. Walkingturerna är öppna för alla och pågår ca 90 min. Samtliga turer är kostna...

 • Walkingturer i Stockholms gröna kilar under sommaren 2019

  27. Mai

  Följ med på en Walkingtur i Stockholms gröna kilar under sommaren 2019! Turerna innehåller mjuka energirörelser, lätt funktionell träning, balansövningar som stimulerar hjärnan och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Vi vill att Du skall upptäcka de gröna kilarna och komma till nya platser i ett trevligt sammanhang samt lära dig nya saker om din hälsa och naturen på ett kravlöst sätt. Walkingturerna är öppna för alla och pågår ca 90 min. Samtliga turer är kost...

 • Walkingturer i Stockholms gröna kilar under våren 2019

  15. Mär

  Följ med på en Walkingtur i Stockholms gröna kilar under våren 2019! Turerna innehåller mjuka energirörelser, lätt funktionell träning, balansövningar som stimulerar hjärnan och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Vi vill att Du skall upptäcka de gröna kilarna och komma till nya platser i ett trevligt sammanhang samt lära dig nya saker om din hälsa och naturen på ett kravlöst sätt. Walkingturerna är öppna för alla och pågår ca 90 min. Samtliga turer är kostnad...