Eldningsförbud utfärdat i flera län i landet! På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i flera län beslutat om eldningsförbud utomhus. Mer information på lansstyrelsen.se! Weiterlesen

Naturschutzgebiet

Gårdliden

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

In Gårdliden there is a mixture of pine forest, spruce forest, lakes and mires. Lidtjärnen is a good fishing water. The area is 1.2 square kilometres in size.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2010

Storlek: 1,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Kommunikation

Gårdliden ligger norr om Storsund och sjön Gammelträsket, cirka 14 kilometer sydväst om Älvsbyn. Reservatet går att nå från flera håll. Från väg 94 väster om Älvsbyn sväng söderut i Vistträsk mot Södra Vistträsk. Håll mot söder och passera Storbacka där du tar söder mot Storsund. Tredje avtagsvägen åt väster (skogsbilväg Rackeltjärnsvägen) når reservatet. Vägen är igenvuxen och i dåligt skick sista biten.

Anleitung

Gårdliden ligger norr om Storsund och sjön Gammelträsket, cirka 14 kilometer sydväst om Älvsbyn. Reservatet går att nå från flera håll. Från väg 94 väster om Älvsbyn sväng söderut i Vistträsk mot Södra Vistträsk. Håll mot söder och passera Storbacka där du tar söder mot Storsund. Tredje avtagsvägen åt väster (skogsbilväg Rackeltjärnsvägen) når reservatet. En omarkerad stig från Ormskatavägen leder till Lidtjärnen i reservatets västra del (gammal skylt "Lidtjärn 3" vid stigens start).

Verordnungen

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App