Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 23 maj klockan 12 och tills vidare. SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos visar på fortsatt hög brandrisk i Kronobergs län. Länsstyrelsen har därför beslutat om eldningsförbud som gäller från klockan 12 den 23 maj 2024 och tills vidare i hela Kronobergs län. Eldningsförbudet innebär att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av endast en väg, gata eller park. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt.

Läs mer

Hop off Växjö runt

Bilder

 • Spana efter rosa hjul-symbol
  Spana efter rosa hjul-symbol
 • Hop off Växjö runt 2024
  Hop off Växjö runt 2024
 • Bergunda kanal
  Bergunda kanal
 • Sjölidens sandtäkt
  Sjölidens sandtäkt
 • Vägvisning till Linnés arboretum
  Vägvisning till Linnés arboretum
 • Ekorrbryggan i naturreservat Fylleryd
  Ekorrbryggan i naturreservat Fylleryd
 • Ett av många LONA-projekt
  Ett av många LONA-projekt

I vårens skira grönska lanseras nyheten Hop off Växjö runt 2024. 15 år har gått sedan den unika rundslingan Växjö Runt invigdes. Vid 20 natursköna platser utmed 41 km finns nu skyltar med vägvisning och platsinformation på svenska och engelska. Vid några platser behövs en avstickare, flera platser ligger inom synhåll från Växjö Runt. Tanken med Hop off är att lämna cykelsadeln för att uppleva naturen till fots. Här finns mycket att uppleva; backsvalor, arboretum, tysta platser och badplatser med kvällssol. Projektet har delfinansierats med LONA-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Välkommen ut på upptäcktsfärd i egen takt!

Kategorier

 • Cykling Cykling
 • Vandring Vandring
 • Grön målpunkt Grön målpunkt

Kontakt

Adress

Telefon 0470-410 00

E-postadress

Kontaktcenter

info@vaxjo.se

Växjö Naturkarta

Växjö Naturkarta

Öppna detta i appen