Naturreservat

Skårtebo

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Skårtebo finns en prästgård med anor från 1600-talet och lämningar från en medeltida fästning. Reservatet har markerade stigar och rastplatser med bord och bänkar.

Skårtebo var från mitten av 1600-talet fram till 1923 prästboställe. 2016 brann den gamla mangårdsbyggnaden som uppfördes 1816 ner. De gamla vårdträden finns dock kvar kring husgrunden. Runt gårdsmiljön finns betesmarker med spridda vidkroniga lövträd.

I reservatets norra del finns några små rasbranter med lind och andra lövträd . Där det är lite fuktigare finner du smörboll och brudborste. Inte långt från reservatet, intill Sämåns mader, finns en kulle med grundmurarna efter Openstens fästning, som uppfördes på 1300-talet.

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 1967 Areal: cirka 20 hektar Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen Kommun: Tranemo

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Skårtebo naturreservat. Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten. Allemansrättens regler gäller dock.

Kontakt

Adress

070-6302696

E-postadress

Jörgen Erikson

+46 70 630 26 96

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner