Naturreservat

Öxareds naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Öxared är en värdefull ädellövskog. Här finns bokskog med många gamla träd, träd av olika ålder och riklig förekomst av död ved. Området är hem till många rödlistade arter. Det finns inga markerade leder men skogen är gles och lätt att ströva i.

Skogen är klassad som nyckelbiotop. Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. På trädstammarna finns det mycket lavar, mossor och svampar. Platt fjädermossa finns på ett stort antal träd och här finns även rödlistade arter som bokvårtlav och kortskaftad parasitspik.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Dominerande naturtyp: Bokskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 20 hektar

Skyddat sedan: 2017

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Öxared ligger i Kungsbacka kommun. Vägbeskrivning: Från E6 tas avfart 58 mot Åsa/Fjärås. Kör in på Tostaredsvägen. Efter 9 km ligger reservatet på vänster sida av vägen. Det saknas anlagd parkering, du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad. Kollektivtrafik: Hållplats ”Öxared Östra”

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • cykla,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta mer än två dygn,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl. 22-06,
 • att ha båt upplagd i området kl. 22-06,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Kontakt

Adress

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-postadress

Länsstyrelsen i Hallands län

naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen