Naturreservat

Vorrberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här finns över 300 år gamla träd och gott om ovanliga och hotade arter som trivs i gammelskogen. Lavskrika och tretåig hackspett är exempel på ovanliga fåglar som kan påträffas i området. Här finns även en växtplats för den sällsynta orkidén skogsfru.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 4 km väster om Vindeln.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner