Naturreservat

Furuberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Furuberget har en urskogskänsla där det ligger i brant nordostsluttning med granar som är draperade i garnlav. De äldsta granarna är 300 år och en del tallar är 350 år. I små bäckraviner som letar sig nedför bergets östra och västra sida, finns en urskogsartad granskog med mycket död ved. I reservatet finns flera sällsynta och rödlistade arter som är beroende av gamla naturskogar. Skogen på Furuberget är nästan helt opåverkad av skogsbruk.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 15 kilometer nordost om Jörn.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västerbottens Naturkarta

Västerbottens Naturkarta

Öppna detta i appen