Rezerwat przyrody

Furuberget

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Furuberget har en urskogskänsla där det ligger i brant nordostsluttning med granar som är draperade i garnlav. De äldsta granarna är 300 år och en del tallar är 350 år. I små bäckraviner som letar sig nedför bergets östra och västra sida, finns en urskogsartad granskog med mycket död ved. I reservatet finns flera sällsynta och rödlistade arter som är beroende av gamla naturskogar. Skogen på Furuberget är nästan helt opåverkad av skogsbruk.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Wskazówki dojazdu

Naturreservatet ligger cirka 15 kilometer nordost om Jörn.

Kontakt

Adres e-mail

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadawaj pytania innym użytkownikom Naturkartan lub kierownikowi odpowiedzialnemu.

Opinie