Naturschutzgebiet

Furuberget

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Furuberget har en urskogskänsla där det ligger i brant nordostsluttning med granar som är draperade i garnlav. De äldsta granarna är 300 år och en del tallar är 350 år. I små bäckraviner som letar sig nedför bergets östra och västra sida, finns en urskogsartad granskog med mycket död ved. I reservatet finns flera sällsynta och rödlistade arter som är beroende av gamla naturskogar. Skogen på Furuberget är nästan helt opåverkad av skogsbruk.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Anleitung

Naturreservatet ligger cirka 15 kilometer nordost om Jörn.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen