Naturreservat

Abborrtjärnberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

På Abborrtjärnbergets norra del är tallskogen nästan helt orörd och träden upp emot 400 år gamla.

I resten av området finns mycket spår av avverkningar, men de ägde rum vid 1900-talets början, när man bara valde ut lämpliga träd för sågtimmer och lät resten stå kvar.

Från parkeringen, ta vägen över dammen och uppför trappan för att komma in i reservatet. Det finns en stig att följa men markeringen är dålig.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ungefär mellan Jörn och Norsjö. Parkering samt entré finns på reservatets södra sida. Ta av mot Svanfors i Svansele och följ sedan huvudvägen fram till en Y-korsning där du tar höger.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen