Abborrtjärnberget

På Abborrtjärnbergets norra del är tallskogen nästan helt orörd och träden upp emot 400 år gamla.

I resten av området finns mycket spår av avverkningar, men de ägde rum vid 1900-talets början, när man bara valde ut lämpliga träd för sågtimmer och lät resten stå kvar.

Från parkeringen, ta vägen över dammen och uppför trappan för att komma in i reservatet. Det finns en stig att följa men markeringen är dålig.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Naturreservatet ligger ungefär mellan Jörn och Norsjö. Parkering samt entré finns på reservatets södra sida. Ta av mot Svanfors i Svansele och följ sedan huvudvägen fram till en Y-korsning där du tar höger.