Naturreservat

Kullarna, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

På myrarna i reservatet häckar flera arter av vadarfågel; som ljungpipare, grönbena, gluttsnäppa och enkelbeckasin Kullarna är ett skogsområde som ligger på en höjdrygg mellan sjöarna Höksjön och Ljusnetjärnarna.

Skogen är bitvis gammal, det finns en hel del tall i 250-års åldern. Uppe på höjderna dominerar tallen och längre ner ökar inslaget av lövträd och gran. Ner mot Ljusnetjärnarna övergår skogen i myr och ett myrområde finns även i området närmast parkeringen.

Djur och växter

Till karaktärsarterna bland kryptogamerna (mossor, lavar och svampar) hör violettgrå tagellav, brunpudrad nållav, norsk näverlav, dvärgbägarlav och gammelgranskål. På myrar i området kring Kullarna finns flera häckande vadarfåglar, bl.a. ljungpipare, grönbena, gluttsnäppa och enkelbeckasin.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: Knappt 75 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, drygt åtta kilometer norr om Nyskoga.Från Karlstad. Kör väg 62 mot Stöllet. Fortsätt mot Mörbacka. Åk över bro mot Hjällstad. Fortsätt 6 km västerut. Sväng norrut (höger) på väg nr 2 av två som utgår från nästan samma plats. Följ den vägen 5 km och sväng sedan av norrut (åt höger). Parkeringen ligger på vänster sida. Vägen är bommad i tjällossningstid.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd framföra fordon på annat ställe än på markerad skoterled enligt bilaga 5.

Kontakt

E-postadress

Maila Länsstyrelsen Värmland

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner