Naturreservat

Hovfjället, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Tystnad, fina utsikter och riktigt vildmarkskänsla. I naturreservatet Hovfjället finner du allt detta. Här kan du vandra på fysiskt utmanande vandringsleder, åka skidor och kanske se en tjäder om du har tur.
Spela eller pausa bildspelet

Inför ditt besök

I reservatet finns ett ledsystem med cirka 25 kilometer vandringsleder, där alla leder har svåra partier. Det är bitvis brant och stenigt och vissa delar innehåller spångade sträckor. Om det har regnat kan det bli blött om fötterna. Så ett tips är att ha på dig kängor. Torprundan är den mest lättillgängliga, men även den har kortare besvärliga partier där det är lite brant och stenigt.

Vandringslederna går bitvis genom gammal skog och över små myrar. Från Råkulls- och Björnåsrundan får du storslagen utsikt åt öster. Det är värt mödan om du kan och orkar.
Det pågår skogsbruk i området, men en del ytor är skyddade. Särskilt östra delen av Hovfjället ger ett vildmarksartat intryck tack vare storslagna vyer, tystnad och gammal skog.

Skidspår

Vintertid spåras det för längdskidåkning och det går att åka utför i anläggningen vid toppen. Under skidsäsongen finns 20 kilometer preparerade längdskidspår i naturreservatet. Spåren utgår från spårcentralen nära Ensammentjärn. Skidanläggningen för utförsåkning har 15 nedfarter och sex liftar. En skoterled går från reservatets norra gräns och mot skidanläggningen vid Hovfjällstoppen.

Tänk på att det är förbjudet att köra snöskoter i hela reservatet med undantag av den markerade skoterleden.

På Hovfjällets webbplats kan du hitta mer information om skidåkning i området.

Naturen och fåglarna

På övre delen av berget finns mest magra hällmarker med gott om ljung och vindpinade knotiga gamla tallar. På sluttningar och i dalgångar står högvuxna granskogar som bitvis har naturskogskaraktär. På planare partier finns gott om små gläntor med myrar och tjärnar.

I den östra delen av reservatet är landskapet brant med stup och terrassliknande avsatser. Vid Vargmossen är det rena urskogen med smala och höga granar och knotiga tallar som är över 200 år gamla. Riktigt gammal skog finner du även vid Vadjebergen, Råkullsberget och i delar av Giljans dalgång. I den äldre skogen på östra sidan finns lavar som trivs i naturskog, som lunglav och norsk näverlav. Det finns gott om områden där du kan plocka bär. Delar av området ingår i EU:s ekologiska nätverk för skyddade områden, Natura 2000.

Fåglar

Naturreservatet är en fristad för många arter som är beroende av gammal och orörd skog för sin överlevnad. Har du tur kan du få se fåglar som tjäder, orre, lavskrika, pärluggla, spillkråka och tretåig hackspett.

Aktivt skogsbruk

I reservatet finns 1 300 hektar skog. I stora delar av området bedrivs skogsbruk och det kan finnas kalhyggen här och var. Lite drygt 600 hektar av områdets skogar är skyddade från skogsbruk enligt beslutet om naturreservat.

På kartan kan du se vilka delar av reservatet som är skyddade från skogsbruk.

Torprundan

Råkullsrundan

Björnåsrundan

9 kilometer, svår. Björnåsrundan tar dig igenom ett variationsrikt landskap i den östra delen av reservatet. Från Björnåsen är det fin utsikt. Rastplatser finns vid Björnåsen och Dammen. Leden följer bäcken Giljan som svämmar över vid snösmältningen och även regniga perioder under sommaren. Undvik denna led om det är blött i markerna.

Hovfjällsrundan

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 1969, reviderat 1983

Storlek: 1400 hektar

Markägare: Privat, Staten, Bolag och Torsby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Hovfjällets naturreservat ligger i norra Värmland, i Torsby kommun. Naturreservatet är skyltat från väg E45/E16 vid Överbyn, cirka 17 kilometer norr om Torsby. Vägen plogas på vintern.

Föreskrifter

I Hovfjällets naturreservat gäller särskilda bestämmelser och begränsningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • köra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg,
  • göra upp öppen eld annat än på anvisade och iordningställda platser eller om det råder totalt eldningsförbud,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Kontakt

E-postadress

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen