Naturreservat

Högbergsfältet, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Högbergsfältet är ett attraktivt utflyktsmål utanför Filipstad. I reservatet kan du uppleva utsikten från Högberget ner över de öppna odlingsmarkerna och sjön Yngen. Du kan också se spåren av tidigare gruvdrift och besöka den gamla gruvgången Tilas stoll.

För besökare

Högbergsfältet är ett populärt besöksmål året runt, och särskilt på sommaren. Tänk därför på att följa de regler som gäller, så blir det en trevlig vistelse för alla.

Vissa dagar är det mycket bilar vid den norra parkeringen. Kör då ytterligare några hundra meter så kommer du till en ny parkering för besökare. Ställ inte bilen där det står in- eller utfart. Det är vägar som leder till privata stugor.

Tilas stoll

Tilas stoll är åter öppet för besökare efter en renovering. Observera att det är förbjudet att kliva utanför rampen inne i gruvan eftersom det finns risk att rasa igenom golvet, ner i schaktet.

Välkommen!

Gruvhål och jordkulor

Högbergsfältet är ett gammalt gruvfält som lämnades åt sitt öde efter att gruvverksamheten lades ner år 1906. Här bröts järnmalm och en del sällsynta mineraler. I området finns cirka 15 gruvhål. En spännande upplevelse är att gå in i Tilas Stoll, en horisontell gruvgång. Tänk på att inte gå utanför rampen inne i gruvan – det kan vara farligt.

Du kan även se ruiner och husgrunder från gruvdriften och det finns spår av så kallade jordkulor – enkla bostäder ingrävda i sluttningar, med väggar och golv av jord. För gruvarbetarna som jobbade här i området var förhållandena mycket svåra. Det ledde till landets första gruvstrejk som ägde rum här år 1869.

Reservatet bildades för att bevara gruv- och odlingslandskapet med dess välbevarade och rika kulturhistoriska bakgrund. Syftet är också att bevara de natursköna och variationsrika naturområdena med artrik flora och fauna.

Ängsblommor och orkidéer

I reservatet finns enstor variation av växter som till stor del beror på att marken är kalkrik. Här kan du därför hittaflera arter av orkidéer. En av de vackraste orkidéerna, purpurknipprot, växer på vägrenar och banvallar. Du kan också hitta den sällsynta lilla ormbunken murruta.

För att bevara den biologiska mångfalden hålls markerna här öppna av betande får och genom slåtter. På ängarna i reservatet kan du hitta växter som brunklöver, gökärt, smörboll, kattfot, svartkämpar, rödkämpar och ängsskallra.

Inför ditt besök

Det finns rastplatser utspridda i hela reservatet, bland annat utmed sjön Yngens strand.
I reservatet finns flera vandringsleder och stigar som till stor del är breda med bra underlag. De tar dig genom betesmarker, slåtterängar, förbi gruvor och in i skogen. I stora delar av området kan man ta sig fram med barnvagn. Även rullstol kan funka om man får hjälp i backarna. I de nordligare delarna är terrängen ganska kuperad och inte lika lättframkomlig. Det finns ett torrdass vid den norra parkeringen.

Parkeringsmöjligheterna är begränsade, vid fint väder blir det lätt fullt. Tänk på att parkera så att du inte begränsar framkomligheten för andra. Om ni besöker Högbergsfältet med husvagn eller husbil, så tänk på att man inte får stå kvar över natten.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 61 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Högbergsfältet ligger i Filipstads kommun, cirka 6 kilometer nordost om Filipstad. Du tar dig enklast hit med bil. Kör Riksväg 63 från Filipstad mot Ludvika. Efter Persberg finns en skylt som visar in till reservatet. Du kan också nå reservat via väg genom Persbergs samhälle, men den vägen är inte skyltad.

Föreskrifter

I Högbergsfältets naturreservat gäller särskilda bestämmelser och begränsningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • låta hundar och andra djur gå fritt.
  • plocka eller gräva upp blommor, mossar, lavar eller svampar.
  • ta med dig större stenar eller block.
  • elda på andra ställen än iordningställda eldplatser.
  • ställa upp husvagn eller husbil över natten.
  • skada eller ta bort döda träd eller grenar.

Kontakt

E-postadress

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen