Naturvärde

Ledskär

Naturvärde

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vid Ledskär möts du av stora öppna strandängar med betande kor, enar och havtornsbuskar. Ofta myllrar det av fåglar som rastar här under flyttsäsongen vår och höst.

Ledskär är en av Mellansveriges bästa och viktigaste fågellokaler. I den lugna grunda havsviken, omgiven av betade strandängar, trivs stjärtand, skräntärna, trana, sädgås och rödbena. Flera rovfåglar finns också i området. Har du tur får du se en fiskgjuse, lärkfalk eller en havsörn sväva högt uppe i skyn.

Ta med en kikare för att kunna se fåglarna ordentligt. Vid Ledskär finns tre bra platser för fågelskådning:

  1. Ledskärstornet på strandängen
  2. Fladentornet. 1,5 m högt med en rymlig plattform.
  3. Det tillgänglighetsanpassade tornet vid hamnen

Från första parkeringen du kommer till går en 500 m lång lättgången stig ut till Ledskärstornet . Under våren kan det vara ganska blött. Området norr om stigen är fågelskyddsområde. Här får du inte vistas mellan 1/4 och 31/7. Tornet ligger på den vidsträckta strandängen där det går kor.

Om du fortsätter bilvägen ytterligare en bit kommer du till hamnen, där det också finns parkering. Här finns ett torn i två våningar där det nedersta planet är tillgänglighetsanpassat och går att komma upp på med rullstol och rullator. Tornet ligger intill parkeringen där det också finns tillgänglighetsanpassad torrtoalett.

Från grusvägen, mitt emellan de två parkeringarna, går en stig ut till Fladentornet, 200 m. Från Fladentornet kan du fortsätta stigen genom skogen och komma ut vid parkeringen vid Ledskärs småbåtshamn. Du kan också göra en avstickare ut till plattformen vid Kilholmarna som är en rastplats med utsikt över Fladen.

Ledskär passar bra för barnfamiljer med lite större barn som tycker det är spännande att besöka fågeltornen. I närheten av strandängen finns en liten stuga, Ledskärsstugan, som går att boka för övernattning.

Service: Parkeringsplatser, fågeltorn, rastplats och tillgänglighetsanpassad torrtoalett vid hamnen, övernattningsstuga

Utökad information om anordningar och tillgänglighet vid Ledskär, i+

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturvärde Naturvärde

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
  • Nära toalett Nära toalett

Fakta

Förvaltare: Upplandsstiftelsen förvaltar Ledskär tillsammans med privata markägare.

Parkering

Det finns två parkeringsplatser, en där stigen ut till Ledskärstornet börjar och en vid hamnen.

Kommunikationer

Du kan ta regionsbussen till Ledskär. Gå av vid hållplats Ledskärsvägen. Härifrån får du promenera ca 1 km längs grusväg fram till Ledskärsviken.

Hitta hit

Ledskär ligger ca 90 km norr om Uppsala mellan Skärplinge och Karlholms bruk.

Med bil: Kör E4 mot Tierp. I Tierp svänger du av mot Skärplinge och väg 76. Från Skärplinge, kör väg 76 norrut mot Gävle och Älvkarleby. Efter ca 3 km tar du av in på en liten grusväg. Det står skyltat Ledskär. Efter ca 1 km finns en parkeringsplats på höger sida.

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen