Naturreservat

Grundsjömossarna

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

VARNING - Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen. Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Beskrivning

Omgiven av gungflyn ligger den lilla Grundsjön i mitten av en stor myr där tranan häckar. I skogen kring sjön finns gott om gamla, ofta döda, omkullfallna träd som lockar till sig spännande skalbaggar, svampar och hackspettar. Här finns också mycket ugglor och skogshöns som tjäder och orre. Spänger och lättgångna stigar leder runt sjön och ut över de blöta områdena där man kan hitta hjortron och tranbär. Här växer även skvattram, rullsileshår och flera olika orkidéer. Du kan välja mellan en kortare och en längre rundslinga i reservatet. Från ett torn i södra delen har man fin utsikt över Grundsjön.

Passa gärna på att också besöka Edebo-Sättra utskog, som ligger i närheten.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2001

Storlek: 226 hektar

Karaktär: våtmark, sjö och blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Grundsjön SE0110179

Hitta hit

Grundsjömossarnas naturreservat ligger ca 6,6 kilometer väster om Hallstavik.

Med bil: Från Hallstavik, ta avfart mot Uppsala vid väg 76, parkera vid parkeringsplats norr om Västerbacken.

Med kollektivtrafik: Busslinje 805 med avstigning vid Västerbacken. För aktuella linjer och tidtabeller se Start | SL

Föreskrifter

För att skydda Grundsjömossarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund
  6. elda annat än på anvisad plats
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  8. framföra motordrivet fordon.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen