Fågelskådning

Ånge fågelsjö

Fågelskådning

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Parkeringen kommer att vara avstängd under vecka 16 och 17. Den kommer att grävas upp, då det behöver läggas en markduk under för vattenskyddet.

Beskrivning

Ånge är en pärla på Vattholmaåsen mellan Storvreta och Vattholma. I området finns beteshagar, åkermark och skog. Intill åsen flyter Fyrisån förbi. Betesmarkerna har brukats under lång tid och är fattiga på näring. På dessa marker trivs många växter och insekter, som backsippa, solvända, aurorafjäril och silversmygare.

Delar av området är så kallat Natura 2000-objekt, vilket innebär att det är skyddat inom EU som särskilt värdefullt naturområde. De många fornlämningarna visar att människor har bott i området under lång tid. Här finns gravfält från stenålder, bronsålder och järnålder. Några av dessa kan du se om du följer körvägen som går norr ut från parkeringen, 500 m.

Från parkeringen kan du också följa en tillgängliggjord gångväg fram till Ånge fågelsjö, 400 m.

Våtmarken har anlagts för att få mer vattenytor i landskapet. Här trivs insekter, groddjur och fåglar.

Våtmarken har anlagts i samverkan mellan markägaren och Upplandsstiftelsen och finansierats med medel från Landsbygdsprogrammet och Upplandsstiftelsen.

Betande djur håller efter vegetationen nere på längs kanten på sjön. Undvik att gå ut på vallen kring sjön under våren och försommaren när fåglarna har ägg och ungar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Fågelskådning Fågelskådning

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
 • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Testad med en rullstol

 • En man i rullstol står på vid en informationstavla på en grusplan. Runt grusplanen finns höga kanter av sten. Framför planen syns våtmark och vatten.
  Informationsskylt vid våtmarken
 • En kvinna skjutsar en man som sitter i rullstol längs en bred grusväg mellan två staket.
  Vägen mellan parkering och våtmark
 • En man i permobil öppnar en trägrind för att kunna passera igenom. Grinden är bred och marken är jämn och grusad.
  Självstängande grind

Ånge fågelsjö - tillgänglig fågelskådning

Till Ånge fågelsjö är det särskilt fint att åka på våren när det är ett myller av fåglar som rastar här.

Parkering

Här finns en handikapparkering där stigen till fågelsjön börjar.

Om backarna är för branta finns det en alternativ väg: Följ vägen söderut från parkeringen, ta till vänster i den första korsningen och följ sedan vägen fram till en vändplats. Gå genom grinden för att komma till rastplatsen vid våtmarken.

Underlag och lutning

Stigen har ett underlag av hårdpackat grus. Det finns några korta, men lite brantare backar.

Rastplats

Vid fågelsjön finns en rastplats med ett två bänkbord. Det ena har förlängd sittyta för underlätta när du ska sätta dig. Vid gavlarna går det bra att sitta om du har rullstol.

Betande djur, grindar och stängsel

Längs stigen och vid rastplatsen är det stängslat så att de betande djuren är skilda från stigen och rastplatsen. Det finns några självstängande grindar som behöver passeras ibland.

Parkering

Det finns parkering där stigen till fågelsjön börjar.

Kommunikationer

Regionbuss, busshållplatsens namn: Ånge.

Hitta hit

Ånge ligger längs med väg 290 mellan Storvreta och Vattholma.

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen