Vandring

Vattgruvsmossleden, Vattgruvsmossen

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

 • Längd 4.7 km

Åtgärder

Beskrivning

Leden följer kanten av mossen. Hela sträckan inom reservatets gränser är ungefär tre kilometer lång från parkeringen och tillbaka. Stigen är lätt att gå. Det kan vara blött på vissa ställen så tänk på att använda vattentäta skor. På sommaren är markerna torrare och då kan vanliga skor gå bra.

Det går att skapa egna rundslingor genom att kombinera vandringstigen med Sörlandsleden och lokala vandringsstigar. Dessa är dock ej ledmarkerade.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Vandring Vandring

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 74 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark, sumpskog

Kommun: Södertälje

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Vattgruvsmossen SE0110006

Hitta hit

Från entrén följ Sörmlandsleden österut cirka 200 meter. Sväng norrut på Vattgruvsmossleden.

Föreskrifter

För att skydda Vattgruvsmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 • fånga och insamla ryggradslösa djur
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • tälta längre än två dygn i följd
 • elda annat än på anvisad plats
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • framföra motordrivet fordon utanför väg.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen