Naturreservat

Slessberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Slessberget höjer sig över landskapet och utsikten över Kålsöfjärden och Mörkö är magnifik. Utmed bergets sluttningar växer gammal barrskog. I försommartid blommar liljekonvalj och getrams. På den östra sidan leder snirkliga stigar upp på berget. I denna del av reservatet finns också rester av en fornborg. Nedanför berget i väst växer ekskog och centralt i området finns ett mindre alkärr.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 32 hektar

Karaktär: barrskog, ädellövskog, kulturmiljö

Kommun: Södertälje

Markägare: Svenska kyrkan

Förvaltare: Svenska kyrkan

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Slessberget SE0110146

Hitta hit

Med bil: Kör till Mörkö, tag av söderut vid Idala (skyltat "Naturreservat") mot Eriksö.

Med kollektivtrafik: Buss 784 från Södertälje centrum till hållplatsen Idala, därefter 3 km promenad söderut till Slessberget.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se

Föreskrifter

För att skydda Slessbergets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  3. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
  4. tälta
  5. bedriva orienteringstävling eller liknande
  6. rida
  7. framföra motordrivet fordon
  8. elda.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen