Naturvärde

Skålhamra Kvighage

Naturvärde

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skålhamra Kvighage ligger strax söder om Täby golfbana utefter Skålhamravägen. Hagen är ett mycket intressant exempel på hur markerna hålls öppna med bete. Under hundratals år har artrikedomen bevarats. Detta gäller både flora och fauna. Vid en inventering har man funnit över 330 olika växtarter. Under de senaste tio åren har mer än hundra fågelarter setts i eller från hagen.

Skålhamra kvighage utgör en sällsynt miljö, inte bara i kommunen utan även nationellt.

Res hit med kollektivtrafik

Adress

    Skålhamravägen

    Sverige

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturvärde Naturvärde
  • Botanisk lokal Botanisk lokal
  • Faunalokal Faunalokal

Parkering

En mindre parkeringsyta finns vid sidan om Skålhamravägen, mitt emot trappövergången till beteshagen. Skålhamravägen inbjuder till en vacker cykeltur runt Vallentunasjön.

Hitta hit

Skålhamra kvighage ligger strax söder om Täby golfbana väster om Vallentunasjön.

Kontakt

Adress

Täby kontaktcenter 08-55 55 90 00

E-postadress

Yolanda Karlsson

yolanda.karlsson@taby.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen