Kulturmiljö

Runsten Järnvägsparken

Kulturmiljö

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Stenens material är granit och den är skadad i norra kanten. Höjden är 205 cm hög, bredden 170 cm och tjockleken 125 cm. Ristningen som är på dess nordvästra sida upptar en yta om 150 cm × 70 cm. Runhöjden är sex centimeter. Ornamentiken går i Urnesstil: Pr 4, vilket daterar den till tusentalets andra hälft och den är ristad av den produktive runmästaren Öpir som annars var mest verksam i Uppland.

Runstenen har tidigare legat cirka femtio meter längre söderut utmed järnvägen i Södertälje. Den flyttades 1888 till parken bakom stadshotellet och 1933 till sin nuvarande plats vid stationen.

Nusvenska: Holmfast och Rodälv de ristade runorna efter ... Ingefast sina söner, som hade varit (på vikingafärd) västerut. Men Öpir ristade.

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö

Tillgänglighet

  • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Hitta hit

Runstenen står i Järnvägsparken vid Södertälje station i Södertälje centrum.

Kontakt

E-postadress

Södertälje kommun

+46 8 523 010 00

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner