Naturreservat

Moraåns dalgång naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Längs dalgången där Moraån slingrar sig fram finns fantastiska natur- och kulturmiljöer. Ån brusar i små vattenfall och forssträckor, men flyter också lugnt och stilla vissa sträckor. Moraåns dalgång har blivit allt djupare med åren. Här växer täta häggsnår och många omkullfallna träd ligger i vägen. Bävern är flitig här.

Den gulmarkerade "Åstigen" visar upp många delar av ån. Hagmarksstigen är blåmarkerad och leder dig igenom betade hagmarker och längs övre kanten av dalgången och förbi ett stort antal fornlämningar. Du kan ta en paus vid eldplatsen.

Trots att Moraån är ganska nära bostäder och vägar kan man lätt få en känsla av att vara långt ute i vild natur när man lyssnar på det porlande vattnet, näktergalens sång och står under det täta lövtaket vid ån. Det finns goda chanser att se vilt. I ån kan man under hösten även få syn på havsöring som vandrar upp från havet under lektid. Moraån är Södertälje kommuns viktigaste havsöringså.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturvärde Naturvärde
  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt

Hitta hit

Moraåns dalgång ligger i direkt anslutning till Järna tätorts södra delar. Du kan nå reservatet med både kollektivtrafik och bil. Närmast pendeltågsstation heter "Järna centrum". Därifrån tar det ca 10 minuter att gå. Flera busshållplats finns i närheten. Reservatsparkering finns längs med Floravägen. Fler parkeringsmöjligheter finns vid Eneskolan.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Södertälje kommun

+46 8 523 010 00

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner