Naturreservat

Lohärad-Svartkärret

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Beskrivning

Lohärad-Svartkärrets naturreservat består av äldre sumpskog, omgiven av örtrik granskog. En bäck rinner genom området.Lohärad-Svartkärret är känt för sin svamprikedom och flera rödlistade arter som brandticka, stor aspticka och violgubbe kan hittas här.

Inga friluftlivsanordningar finns i reservatet, förutom informationsskyltar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 14 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog, vattendrag

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Svartkärret SE0110262

Hitta hit

Lohärad-Svartkärrets naturreservat ligger nordväst om Erken.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Närmaste busshållplats ligger vid väg 280, drygt 4 km promenad från reservatet. Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik.

Föreskrifter

För att skydda Lohärad-Svartkärrets naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. elda.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen